Dorośli z Aspergerem

Dorośli z Aspergerem

asperger - dorośli

W wielu przypadkach Zespół Aspergera diagnozuje się u dzieci w wieku szkolnym, ok. 8-10 roku życia, gdy leczenie jest już trudne. Często jednak zdarza się, że ludzie żyją z Aspergerem do wieku dorosłego i dowiadują się o nim bardzo późno – lub wcale. Według szacunków od 1/3 do nawet połowy osób dorosłych z AS nigdy nie zostało zdiagnozowanych.

Jacy są ludzie z Aspergerem? Jak już wspomniano, mają specyficzne, nieraz ekscentryczne zainteresowania z bardzo wąskich dziedzin, jednocześnie ignorując inne sfery. Sfera społeczna może być ostatnią na liście priorytetów, a niepisane normy społeczne są zbędne i niezrozumiałe. Rozwiązywanie problemów sprawia Aspergerowcom wiele trudności. Ze względu na owe cechy spotykają się oni z dyskryminacją i wykluczeniem, bywają szufladkowani jako dziwaczni, mało inteligentni i nieuprzejmi. Sztywne, schematycznie zachowania oraz specyficzna opinia o otaczającym świecie mogą być kłopotliwe zarówno w relacjach z rodziną i otoczeniem, jak i w życiu codziennym czy zawodowym osób z AS. Z drugiej strony w związku z wysoką inteligencją takie osoby w wieku dorosłym często uczą się maskować lub przystosować na tyle, że nie są postrzegani jako odmienni, jedynie umiarkowanie ekscentryczni. Często uciekają w pracę, która daje im poczucie bezpieczeństwa i kontroli, unikając kontaktów z innych. Zespół Aspergera wiąże się z ryzykiem depresji, zaburzeń nastroju czy nadmierną wrażliwością, nie znaczy to jednak, że takie osoby są skazane na brak możliwości spełnienia w sferze zawodowej.

Dr Temple Grandin, która sama ma zespół Aspergera, sporządziła listę zawodów pod kątem dopasowania do Aspergerowców i stwierdziła, że najlepiej sprawdzą się oni w branżach związanych z technologią wizualną, szeroko pojętą inżynierią czy zarządzaniem. Uważa ona, że w zależności od typu AS, można pracować także w zawodach związanych z finansami (analitycy), jak również w innych branżach.